european

Проект “Екологічне, кліматичне та енергетичне право ЄС” це:

  • — Освітня програма, мета якої полягає в підвищенні рівня знань та поінформованості суспільства з питань екологічного, кліматичного та енергетичного права Європейського Союзу через стимулювання викладання, дослідницької діяльності та суспільного діалогу;
  • — Мережа для впровадження мульти- та міждисциплінарних підходів в освітній галузі та науковій діяльності з екологічного, кліматичного та енергетичного права Європейського Союзу;
  • — Ресурс з поширення знань та досвіду, кращих практик та досліджень із екологічного, кліматичного та енергетичного права ЄС серед академічної спільноти України і більш широкої громадськості;
  • — Інструмент для інформування про різні аспекти правового регулювання охорони навколишнього природного середовища в ЄС, зокрема шляхом організації лекцій, семінарів, круглих столів, конференцій тощо;
  • — Інформаційно-аналітичний супровід діяльності органів публічної влади та органів місцевого самоврядування з питань екологічної політики і права ЄС.

Зусилля учасників проекту

спрямовані на творення більш сучасного, інклюзивного та динамічного професійного середовища для українських освітян і науковців, які спеціалізуються на вивченні екологічного, кліматичного та енергетичного права ЄС, представників органів державної влади, представників органів місцевого самоврядування, юристів, правозахисників, а також представників широкої громадськості.

Діяльність учасників проекту

націлена на просвітницьку роботу з питань екологічного, кліматичного та енергетичного права ЄС серед студентів та аспірантів; державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, керівників та спеціалістів підприємств різних форм власності; представників громадянського суспільства, які не мали можливості дізнатися про екологічну політику і право ЄС більше.

Одним із пріоритетів проекту є

систематизувати та популяризувати європейську екологічну, кліматичну та енергетичну політику та її правові засади та створення підґрунтя для формування платформи для обʼєднання національних інтелектуальних ресурсів у сфері екологічної, кліматичної та енергетичної політики і права ЄС.

Напрями діяльності за проектом:

Це сприятиме розумінню переваг та проблем щодо гармонізації українського законодавства з законодавством ЄС у сфері екологічної, кліматичної та енергетичної політики.

збір та узагальнення інформації про базові засади екологічної, кліматичної та енергетичної політики і права ЄС, а також заходи, що реалізуються у сфері укріплення демократії, гарантування екологічних прав людини та підвищення соціальних стандартів в рамках їх реалізації;

підвищення рівня обізнаності населення про екологічну, кліматичну та енергетичну політику і право ЄС та активну участь у формуванні української екологічної політики;

активізація науково-теоретичних дискусій та громадських обговорень щодо екологічної, кліматичної та енергетичної політики і права ЄС шляхом організації науково-практичних конференцій, публічних дискусій і дебатів.

help
help
help

В рамках проекту особлива увага акцентується на опрацюванні та впровадженні нових освітніх і науково-дослідних ініціатив мульти- та міждисциплінарного характеру у сфері екологічної, кліматичної та енергетичної політики і права ЄС.

Планується активізація науково-практичних дискусій та громадських обговорень шляхом організації семінарів, конференцій, практикумів та дебатів.

Учасники проекту приділяють особливу увагу розробці конструктивної співпраці з громадськими організаціями, органами державної влади та місцевого самоврядування з метою поділитись набутим досвідом в освітній і науковій сферах та залучити учасників проекту у якості експертів з питань екологічної політики і права.

Учасники проекту

Завідувач кафедри, доктор юридичних наук, професор

Ладиченко Віктор Валерійович

Тел.: (044) 259-97-25

Електронна пошта: ladychenko@nubip.edu.ua

Робоча адреса: м. Київ. вул. Васильківська, 17, навчальний корпус № 6, каб. 303

Доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Головко Людмила Олександрівна

Тел.: (044) 259-97-25

Електронна пошта: golovko_l@nubip.edu.ua

Робоча адреса: м. Київ. вул. Васильківська, 17, навчальний корпус № 6, каб. 303

Доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Кідалов Сергій Олександрович

Тел.: (044) 259-97-25

Електронна пошта: kidalov_s@nubip.edu.ua

Робоча адреса: м. Київ. вул. Васильківська, 17, навчальний корпус № 6, каб. 303

Асистент кафедри

Кідалова Наталія Олександрівна

Тел.: (044) 259-97-25

Електронна пошта: nkidalova@nubip.edu.ua

Робоча адреса: м. Київ. вул. Васильківська, 17, навчальний корпус № 6, каб. 303

Виникли запитання?

Зателефонуйте або напишіть нам

Електронна пошта

Номер телефону

shape

DISCLAIMER - The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Explide
Drag