Головко Людмила Олександрівна

Посада - Доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Кафедра - міжнародного права та порівняльного правознавства

Телефон - (044) 259-97-25

Адреса - м. Київ. вул. Васильківська, 17, навчальний корпус № 6, каб. 303

Головко Людмила Олександрівна

ПРОФЕСІЙНА ТА НАУКОВА КВАЛІФІКАЦІЯ

Освіта:

2005–2008 рр. – аспірант кафедри права Національного педагогічного університету імені Драгоманова (м. Київ, Україна);

2005 – 2007 рр. – Національний педагогічний університет імені Драгоманова, Інститут політології і права, спеціальність «Правознавство»;

1998–2004 рр. – юридичний факультет Університету Коменського (Словаччина), ступінь магістра права

Науковий ступінь (ступені):

кандидат юридичних наук, 12.00.01 – “Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень”, 2010, “Розвиток інституту права власності в Україні, Словаччині та Чехії (історико-правове дослідження)” (Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, м.Київ).

Наукове звання:

доцент

Науково-педагогічний стаж:

14 років

2005-2006 рр. – юрист Міжнародної асоціації термоенергетичних компаній;

2009-2012 рр. – асистент, старший викладач кафедри конституційного права та правознавства Національного університету біоресурсів і природокористування України;

2012 р. – по теперішній час – доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства Національного університету біоресурсів і природокористування України.

НАВЧАЛЬНА І НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Навчальні посібники і підручники:

1. Ладиченко В.В. Гиренко І.В. Головко Л.О. Вітів В.А. Екологічна політика і право ЄС: Навчальний посібник. К.: Видавничий центр НУБіП України. 2019. 363 с.

2. Funta R., Golovko , L., Juriš, F. Európa a európske právo. Bratislava: Iris, 2016, 509 s.

3. Mareček, L., Golovko, L. Public International Law. Coursebook. 1st edition. Bratislava: Walters Kluwer s.r.o., 2022, 360 p. ISBN 978-80-571-0535-0.

Навчально-методичні розробки:

1. Ладиченко В.В., Головко Л.О. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Екологічна політика і право ЄС». К.: НУБіП України, 2018. 420 c.

2. Головко Л.О. Міжнародно-правові стандарти прав людини: навчально-методичний посібник. К.: Видавничий центр НУБіП України, 2014. 420 c.

3. Головко Л.О. Міжний захист прав людини: навчально-методичний посібник. К.: Видавничий центр НУБіП України, 2014. 24 с.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Напрями наукових досліджень:

Наукові інтереси – міжнародне право, міжнародне екологічне право, екологічна політика і право ЄС

Профілі в Е-середовищі:

SCHOLAR – Ємельяненко Карім
ORCID – 0000-0002-7035-6470

НАУКОВИЙ ДОРОБОК

Монографії:

Ладиченко В.В., Головко Л.О., Кідалов С.О. Поводження з твердими побутовими відходами в країнах ЄС: найкращі практики: монографія. К.: Прінтеко, 2020. 419с.

Ladychenko V. Golovko L. Achieving sustainable development through environmental accounting and disclosure of environmental information: experience of Ukraine and the EU // Sustainable development under the conditions of European integration: collective monograph, 2019. P. 182-194 https://www.vspv.si/uploads/visoka_sola/datoteke/part_ii__ljubljana_school_of_business_nuk_2019_1.pdf

Ladychenko V. Golovko L. Legal regulation of water quality and protection of water resources: Monograph. K.: NULES of Ukraine, 2018. 180 p.

Ладиченко В.В., Головко Л.О., Кідалов С.О. Поводження з твердими побутовими відходами в країн ЄС: найкращі практики: монографія. К.: Видавничий центр НУБіП України, 2020. 416 с.

Golovko L. Problems and prospects of adaptation of Ukrainian environmental legislation to the EU standards // Reflexie praxe na otázky verejnej politiky a ekonomiky, práva a verejnej správy Slovenska, Brno: MSD, spol. s.r.o., 2018. P. 107-128. (Czech Republic)

Публікації (за останні 5 років):

Статті в БД WoS, Scopus

1. Golovko, L. (2017) Implementation of EU Water Policy in Ukraine: Problems and Perspectives. Proceedings of the 8th International Scientific Conference Rural Development, pp. 605-610

2. Ladychenko, V., Golovko, L. (2017). Implementation of European Environmental Policy in Ukraine: Problems and Prospects. European Journal of Sustainable Development, Volume 6, № 3, 333-339

3. Yara, O., Uliutina, O., Golovko, L., Andrushchenko L. (2018). The EU Water Framework Directive: Challenges and Prospects for Implementation in Ukraine European Journal of Sustainable Development, Volume 7, № 2, 175-182

4. Ladychenko, V., Golovko, L. (2018). The Right of Access to Environmental Information in Ukraine and the EU European Journal of Sustainable Development, Volume 7, № 3, 455-459

5. Golovko, L., Yara, O., Kutsevych, M., Hubanova, T. (2019). Environmental Policy Integration in Ukraine and the EU. European Journal of Sustainable Development. 2019. Volume 8. № 3. P. 221-227.

6. Ladychenko V., Yara O., Uliutina O., Golovko L. (2019) Environmental liability in Ukraine and the EU, 2019. European Journal, 8, issue 2, p. 261-267

7. Ladychenko, V., Yara, O., Golovko, L., Serediuk, V. (2019). Groundwater management in Ukraine and the EU. European Journal of Sustainable development, Volume 8, № 1, 31-39.

8. Kutsevych , M., Yara, O., Golovko, L., & Terpeliuk, V. (2020). Sustainable Approaches to Waste Management: Regulatory and Financial Instruments. European Journal of Sustainable Development, 9(2), 163.

9. Kidalov, S., Vitiv, V., Golovko, L., & Ladychenko, V. (2020). Legal Regulation of Waste Management in Ukraine on the Way to European Integration. European Journal of Sustainable Development, 9(2), 422. DOI:https://doi.org/10.14207/ejsd.2020.v9n2p422

10. Krasnova Yuliia, Golovko Liudmyla, Hunko Liudmyla, Medynska Nataliia. (2020). Development of Legal Regulation of Land Ownership in Ukraine, Solid State Technology, Volume: 63 Issue: 2s, 4087 – 4094

11. Mariya Krasnova, Juliia Krasnova, Liudmyla Golovko, Tetiana Kondratiuk. Legal Problems in the Implementation of the Environmental Impact Assessment in Ukraine: A Critical Review. Grassroots Journal of natural resources, 4 (2). P. 91-102

12. Yara, O. ., Brazheyev, A. ., Golovko, L. ., & Bashkatova, V. . (2021). Legal Regulation of the Use of Artificial Intelligence: Problems and Development Prospects. European Journal of Sustainable Development, 10(1), 281. https://doi.org/10.14207/ejsd.2021.v10n1p281

13. Golovko, L. ., Yara, O. ., Uliutina, O. ., Tereshchenko, A. ., & Kudin, A. . (2021). Formation of Ukraine’s Climate Policy in the Context of European Integration. European Journal of Sustainable Development, 10(4), 138. https://doi.org/10.14207/ejsd.2021.v10n4p138

14. Golovko, L. ., Uliutina, O., Davydovych, I. ., & Ilina, O. . (2021). Legal Regulation of Combating Domestic Violence in Eastern Europe. European Journal of Sustainable Development, 10(3), 253. https://doi.org/10.14207/ejsd.2021.v10n3p253

15. Krasnova Yuliia, Golovko Liudmyla, Hunko Liudmyla, Medynska Nataliia, Sandeep Kumar Gupta, An assessment of the legal framework governing land ownership is evolving in Ukraine, Materials Today: Proceedings, 2021, ISSN 2214-7853, https://doi.org/10.1016/j.matpr.2021.08.159.

Статті у фахових виданнях України

1. Гулак О. В., Ладиченко В. В., Головко Л. О. Проблеми і перспективи запровадження та діяльності інституту присяжних у системі судочинства України. Інтернаука. Серія: “Юридичні науки”. 2021. № 7 (41). С. 86-92. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2021-7-7457

2. Головко Л. Програми у сфері водної політики та водного господарства у США: досвід для України. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2018. №4. С. 95-99

3. Golovko L. Legal regulation of Food Security in the EU. Вісник НУБіП України “Право. Екологія. Людина”. 2018. № 1. С. 128-133

4. Ладиченко В. В., Головко Л. О, Капплова О. Муніципалітет як регулятор поводження з побутовими відходами. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2019. № 5. С. 38-45

5. Ладиченко В.В., Головко Л.О. Європейські стандарти права дітей на психічне здоров’я // Лікарська справа. 2017. №7. С.210-215

Тези доповідей

1.Golovko L. Approach to waste management in the EU // Збірник наукових статей за матеріалами ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Європейські виміри сталого розвитку», 26 червня 2020. К.: НУХТ, 2020. С. 42

2. Liudmyla Golovko, Maksym Kutsevych, Viktoriia Serediuk, Olga Bogdan // Proceedings 8th International Conference On Sustainable Development ICSD 2020, Rome, Italy, р.58

4. Головко Л.О. Проблеми правового регулювання доступу громадськості до екологічної інформації в Україні // Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя: Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, Україна, 23-25 травня 2018 року: матеріали конференції. Київ. 2018. Т. 1. С. 90-92

6. Golovko L. GDPR – new challenges for personal data processors in Ukraine // Get ready for 2018’s changes to EU data protection law. Conference proceedings of scientific works. Brno, 2018. P. 31-37

7. Golovko L. Adaptation of Ukrainian Legislation to EU Standards // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Європейські Виміри Сталого Розвитку», 11 червня 2021. К.: НУХТ, 2021 . C. 55-56

8. Головко Л.О. Правове регулювання оподаткування сільськогосподарської діяльності в Чехії // Сучасні тенденції розвитку публічного та приватного права в Україні. Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Київ, 23 березня 2021 р.) / Національний університет біоресурсів і природокористування України. Київ, 2021. C. 370-371

10. Головко Л.О. Правове регулювання оподаткування сільськогосподарської діяльності в Польщі // Проблеми модернізації України : [зб. наук. пр.] / МАУП. К.: МАУП, 2008. Вип. 12: Матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф “Розбудова інноваційних економіки, менеджменту та освіти в умовах нової соціальної реальності”, (Київ, Міжрегіональна Академія управління персоналом, 20 квітня 2021 р.) / редкол. : М. Ф. Гончаренко (голова) [та ін.]. 2021. С. 31-32.

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації та проходження стажування за останні 5 років:

1) Університет Томаша Баті (Чехія). «Правове регулювання поводження з відходами», 11-15 листопада 2019 р – 40 год

2) Університет Томаша Бата (Чехія). «Управління міськими відходами в Чехії в контексті законодавства ЄС», 7-11 листопада 2019 р. – 40 год

3) Університет Данубіус, «Computer Law, AI, Data Protection & The Diggest Tech Trends» (05.06.2019 –08.06.2019, м. Сладковічово, Словаччина) – 32 год

4) Університет Вагенінгена (Нідерланди). «Радіоактивність та ядерна енергія», липень 2017 р. 108 год

ВІДЗНАКИ

За успіхи у професійній діяльності нагороджена подякою Київського міського голови у 2021 р

Наукові і міжнародні проєкти

2017-2019 рр. учасник науково-дослідної роботи № 110/95 «Інформаційно-правове забезпечення екологічної складової національної безпеки України»

2015-2018 рр. учасник науково-дослідних робіт «Правове забезпечення якості і безпеки питної води» (номер державної реєстрації U0115U003462) та «Інформаційно-правове забезпечення екологічної складової національної безпеки України» (номер державної реєстрації 0117U002642)

2016-2019 рр. Учасник проекту Еразмус+ напряму Жан Моне «Екологічна політика і право ЄС»: 575523-EPP-1-2016-1-UAEPPJMO-MODULE

2020 – 2022 учасник науково-дослідної роботи № 110/3 «Розробка концепції правового забезпечення екологічної безпеки України органами публічної влади та місцевого самоврядування в контексті євроінтеграції»

2020 – т.ч. Учасник проектів Еразмус + «Європейська продовольча політика і право»: 620340-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE; «Європейське екологічне, кліматичне та енергетичне право»: 620353-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-CHAIR

shape

DISCLAIMER - The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Explide
Drag