Кідалова Наталія Олександрівна

Посада - Асистент кафедри

Кафедра - міжнародного права та порівняльного правознавства

Телефон - (044) 259-97-25

Адреса - м. Київ. вул. Васильківська, 17, навчальний корпус № 6, каб. 303

Кідалова Наталія Олександрівна

ПРОФЕСІЙНА ТА НАУКОВА КВАЛІФІКАЦІЯ

Освіта:

2001-2007 рр. – Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, м. Харків, спеціальність “Правознавство” кваліфікація – юрист (судово-прокурорський факультет);

2017-2022 рр. – аспірантура Національного університету біоресурсів і природокористування України, спеціальність 12.00.07 – “Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право”.

Науково-педагогічний стаж:

5 років, 2017 р. – дотепер – асистент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства НУБіП України;

НАВЧАЛЬНА І НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Навчально-методичні розробки:

1. Методичні вказівки до вивчення навчальної дисципліни: «Основи конституційного права України», денної і заочної форми навчання ОС «Бакалавр» спеціальностей 081 «Право»: Методичні розробки Видавничий центр НУБіП України – 2022 р. с. 40

2. Методичні рекомендації до написання і захисту курсових робіт по «конституційне право України», денної і заочної форми навчання ОС «Бакалавр» спеціальностей 081 «Право»: Методичні розробки Видавничий центр НУБіП України – 2022 р. с. 22

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Напрями наукових досліджень:

Наукові інтереси – публічне право; приватне право; міжнародне право; захист прав людини.

Профілі в Е-середовищі:

SCHOLAR – Кідалова Наталія
ORCID – 0000-0001-5681-508X

НАУКОВИЙ ДОРОБОК

Публікації (за останні 5 років):

Scopus, WoS

1.Legal framework for strategic and critical infrastructure: Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej, Częstochowa, 2021, 45 (2021) nr 2, s. 196-200.

Фахові видання

1.Правові проблеми захисту критичних об’єктів інфраструктури стратегічного значення в Україні: Формування понятійного апарату у сфері публічного контролю за стратегічним об’єктами державної власності: Науково-практичний журнал. «Право. Людина. Довкілля: науково-практичний журнал. 2019. 10(3).

2.Формування понятійного апарату у сфері публічного контролю за стратегічним об’єктами державної власності: Науково-практичний журнал. «Право. Людина. Довкілля: науково-практичний журнал. 2019. 10(4).

3.Адміністративно-правове регулювання стратегічно важливих об’єктів критичної інфраструктури з врахуванням міжнародного досвіду: Науково-практичний журнал. «Право. Людина. Довкілля: науково-практичний журнал. 2019. 10(5).

4.Правові аспекти приватизації об’єктів, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави : Науково-практичний журнал. «Право. Людина. Довкілля: науково-практичний журнал. 2019. 10(6).

5.Кідалов С.О., Кідалова Н.О. Правові особливості оренди державного та комунального майна в умовах воєнного стану. «Актуальні питання у сучасній науці», (Серія «Педагогіка». Серія «Право», Серія «Економіка», Серія «Державне управління», Серія «Техніка», Серія «Історія та археологія»). Випуск №3(9) 2023 – С. 332-341.

Тези доповідей

1. Кідалова Н.О. Актуальні шляхи удосконалення українського законодавства:VІ Всеукраїнська науково-практична конференція «До питання державного контролю з відбору об’єктів, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави», м. Харків//18 листопада 2017р.-27-30

2. Кідалова Н.О. Актуальні проблеми юридичної науки: Міжнародна наукова конференція «До питання законодавчого регулювання відбору об’єктів, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави» м.Хмельницький//20-21 жовтня 2017.-202

3. N.Kidalova Legal regulation of social and economic relations at the national and international levels: international scientific and Practical Conference 01- 04 february 2018. – 7

4. Кідалова Н.О. Актуальні проблеми наук про життя та природокористування IV Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «До питання понятійного розуміння публічного контролю за стратегічними об’єктами», м. Київ //25-27 квітня 2018р.- 196

5. Кідалова Н.О. Проблеми державного обліку об’єктів стратегічного значення: Міжнародна науково-практична конференція «Екологічна політика і право ЄС та їх імплементація у правову систему України»,м.Київ//16 травня 2019р.

6. Кідалова Н.О. Актуальні питання адміністративного права та процесу V Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених «Публічне адміністрування стратегічних підприємств», м. Кривий Ріг//29 листопада 2019р.

7. Кідалова Н.О. Правові засади критичних об’єктів стратегічного значення VІІІ Науково-практична конференція «Законодавство: Історія розвитку, соціальна обумовленість та вдосконалення», м. Бердянськ//19-20 березня 2020 р. стр.144-146

8. Кідалов С.О. Кідалова Н.О. Механізм управління відходами в ЄС: 20 листопада 2021 р. ХІV Всеукраїнська науково-практична конференція вчених, практикуючих юристів, аспірантів та студентів. Актуальні шляхи вдосконалення українського законодавства., м. Харків с. 108-112.

9. Кідалов С.О., Кідалова Н.О. Європейські практики належного управління відходами. Збірник тез наукових доповідей і повідомлень ХVІ Всеукраїнської науково-практичної конференції вчених, практикуючих юристів, аспірантів та студентів: м. Харків, 19 листопада 2022 р. с. 179-181.

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації та проходження стажування за останні 5 років:

Посвідчення про підвищення кваліфікації “Сучасне діловодство та архівна справа” №053, від 28.10.2011 р.

Національний університет біоресурсів і природокористування України, ННІ післядипломної освіти, Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПВ 077125 від 12.07.2014 р. (108 год.)

Національний університет біоресурсів і природокористування України, “Розширення можливостей наукового пошуку та популяризації власних досліджень за допомогою платформи Web of Science” від 27 жовтня 2017 р. (20 год.)

Національний університет біоресурсів і природокористування України, ННІ неперервної освіти і туризму,, Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС 00493706/017937-22 від 11.11.2022 (60 год.).

Свідоцтво підвищення кваліфікації: “Приватизація та оренда державного майна. Земельні відносини. Зміни у законодавстві та практика їх застосування”. м. Київ, від 12.04.2017р.

Сертифікат за участь у Всеукраїнській Зимовій правничій школі (смт. Студене, 30 січня – 4 лютого 2018 р.)

Сертифікат за участь у навчальних заходах з фінансово-правових питань в рамках ІІІ Харківського міжнародного юридичного форуму від 27.09.2019 р. (м. Харків).

м. Київ, Україна, Вища школи адвокатури Національної асоціації адвокатів України, Сертифікат ВШ №54032 від 23.04.2021

м. Київ, Україна, Вища школи адвокатури Національної асоціації адвокатів України, Сертифікат ВШ №78495 від 26.05.2022

м. Суми, Україна, Сумський державний університет, сертифікат 07.04.2023 р.

ВІДЗНАКИ

Почесна грамота
За заслуги перед Національним університетом біоресурсів і природокористування України

Грамота
За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у справу навчання та виховання підростаючого покоління, чарівну вроду та з нагоди Міжнародного жіночого дня 8 Березня

Посвідчення відмінника адміністративної служби Наказ №204 від 01.11.2016 р.
Публічне акціонерне товариство “Українська залізниця” ПАТ “Укрзалізниця”

shape

DISCLAIMER - The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Explide
Drag