Міжнародна науково-практична конференція на тему «Екологічне, кліматичне та енергетичне право ЄС: формування, гармонізація та впровадження в Україні».

24 травня 2023 року на юридичному факультеті Національного університету біоресурсів і природокористування України в рамках проєкту програми Європейського Союзу ЕРАЗМУС+  Жан Моне «Екологічне, кліматичне та енергетичне право ЄС»: 620353-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-CHAIR в режимі онлайн було проведено Міжнародну науково-практичну конференцію на тему «Екологічне, кліматичне та енергетичне право ЄС: формування, гармонізація та впровадження в Україні».

Конференція була присвячений актуальним проблемам екологічного, кліматичного та енергетичного права ЄС, а також проблемам адаптації українського законодавства в даній сфері до законодавства Європейського Союзу та його впровадження в Україні.

В конференції прийняли участь учасники з багатьох університетів України та зарубіжних країн, серед яких були представники Державного університету економіки і технологій, Національного транспортного університету, Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, Університету Томаша Баті (м. Злін, Чехія), Університету Данубіус (м. Сладковічово, Словаччина). Участь також прийняли працівники дослідницької служби Верховної Ради України, Ради економічної безпеки України, практикуючі адвокати та юристи.

Доповіді іноземних учасників були присвячені співпраці між Україною та Європейським Союзом. Іржі Зіха, к.ю.н., старший викладач факультету менеджменту і економіки Університету Томаша Баті (м. Злін, Чехія) виступив з доповіддю на тему «Співпраця України та ЄС в екологічній сфері».

Ольга Капплова, к.ю.н., старший викладач факультету менеджменту і економіки Університету Томаша Баті (м. Злін, Чехія) виступила з доповіддю на тему «Основні напрями співробітництва України та ЄС в кліматичній сфері».

Ємельяненко Карім Олегович, головний консультант дослідницької служби Верховної Ради України розкрив  повноваження органів місцевого самоврядування в екологічній сфері в Україні.

Галай Вікторія Олександрівна, д.ю.н., професор, професор кафедри правового регулювання економіки Державного університету економіки і технологій виступила з доповіддю на тему «Забезпечення безпеки та охорони навколишнього природного середовища в місцевих громадах».

Мудролюбова Наталія Олександрівна, к.ю.н., доцент кафедри теорії та історії держави і права навчально-наукового інституту права та політології Українського державного університету імені Михайла Драгоманова розкрила досвід Чехії у сфері правового регулювання поводження з комунальними відходами.

Гулак Олена Василівна, д.ю.н., професор, професор кафедри адміністративного та фінансового права НУБіП України виступила з доповіддю на тему «Корупційні ризики в сфері земельних відносин»

Активна участь у обговоренні свідчить про актуальність і інтерес до обраної тематики.

Доцент кафедри Людмила Головко

shape

DISCLAIMER - The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Explide
Drag