Проведення конференції «Європейські екологічні, кліматичні та енергетичні дослідження в Україні»

22 вересня 2023 року на юридичному факультеті НУБіП України було проведено Міжнародну науково-практичну інтернет-конференцію «Європейські екологічні, кліматичні та енергетичні дослідження в Україні» в рамках реалізації проєкту Еразмус + «Екологічне, кліматичне та енергетичне право ЄС»: 620353-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-CHAIR

Конференція була присвячена актуальним питанням екологічного, кліматичного та енергетичного права ЄС, а також питанням сприяння викладанню і дослідженням з даної проблематики.

В конференції прийняли участь учасники з багатьох університетів України та зарубіжних країн, серед яких були представники Національного транспортного університету, Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, Університету Томаша Баті (м. Злін, Чехія), Університету Данубіус (м. Сладковічово, Словаччина). Участь також прийняли працівники дослідницької служби Верховної Ради України, Ради економічної безпеки України, практикуючі адвокати та юристи.

З вступним словом виступив Ладиченко Віктор Валерійович, керівник проекту, д.ю.н., професор, завідувач кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Ольга Каплова, к.ю.н., старший викладач факультету менеджменту і економіки Університету Томаша Баті (м. Злін, Чехія) поділилася досвідом правового регулювання охорони навколишнього середовища в Чехії.

Микитюк Антон Сергійович, Заступник секретаря Ради економічної безпеки України, член Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України розкрив принципи продовольчого права Європейського Союзу.

Ємельяненко Карім Олегович., головний консультант дослідницької служби Верховної Ради України підняв складне питання екологічної шкоди, завданої Україні внаслідок агресії російської федерації.

Гуляєва Людмила, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, Академія праці, соціальних відносин і туризму, керівниця департаменту міжнародних проєктів Київської бізнес школи поділилася своїм досвідом реалізації проєктів, фінансованих ЄС.

Гулак Олена Василівна, д.ю.н., професор, професор кафедри адміністративного та фінансового права НУБіП України розкрила корупційні ризики в сфері земельних відносин.

Мудролюбова Наталія Олександрівна, к.ю.н., доцент кафедри теорії та історії держави і права Навчально-наукового інституту права та політології Українського державного університету імені Михайла Драгованова поділилася досвідом Польщі у сфері поводження з відходами.

Кідалов Сергій Олександрович, к.ю.н., доцент, доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства Національного університету біоресурсів і природокористування України розкрив практику ЄСПЛ у сфері захисту екологічних прав людини.

Вікторія Медведська, к.ю.н., старший викладач кафедри транспортного права та логістики Національного транспортного університетурозкрила досвід Чехії у сфері поводження з твердими побутовими відходами.

В цілому робота Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Європейські екологічні, кліматичні та енергетичні дослідження в Україні» була надзвичайно плідною. Учасники конференції поділилися своїми цікавими, актуальними дослідженнями, а зарубіжні гості – досвідом ЄС у сфері правового регулювання захисту навколишнього природнього середовища.

доцент Людмила Головко
shape

DISCLAIMER - The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Explide
Drag