Обговорення проєктів освітніх програм, колективом кафедри

На засіданні кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства, проходило обговорення проєктів освітніх програм для здобувачів вищої освіти 2023 року вступу.

Завідувач кафедри проф. Віктор Ладиченко та доц. Сергій Кідалов ознайомили колектив кафедри з пропозиціями, які надійшли у ході обговорення освітніх програм. Зокрема, наголосили на необхідності узгодження остаточних формулювань особливостей освітніх програм, як на першому (бакалаврському) рівні, так і на другому (магістерському) рівні вищої освіти.  

В ході обговорення освітніх програм, колективом кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства було окреслено ряд пропозицій. По-перше, доц. Людмила Головко відстоюючи важливість таких дисциплін, як «Міжнародне приватне право» та «Порівняльне правознавство», наголошувала на включені їх у перелік обов’язкових дисциплін програми першого (бакалаврського) рівня. По-друге, доц. Сергій Кідалов пропонував долучити дисципліну «Міжнародне гуманітарне право», до вибіркових компонентів освітньої програми першого рівня.   

Отже, в ході дискусії, науково-педагогічні працівники кафедри надали свої пропозиції, щодо формування освітньо-професійних програм двох рівнів вищої освіти та одноголосно підтримали з внесенням пропозицій до даних програм, представлення освітніх програм до розгляду і затвердження на Вченій раді юридичного факультету.

Доцент Сергій Кідалов 

shape

DISCLAIMER - The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Explide
Drag