Продовжено викладання освітньої компоненти «Екологічне право ЄС»

8 лютого 2022 року доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства Головко Л.О. продовжила викладати  освітню компоненту «Екологічне право ЄС», яку розроблено відповідно до Грантової угоди 620353-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMOCHAIR між Освітнім, аудіовізуальним та культурним виконавчим агентством, що діє від імені Європейської Комісії та Національним університетом біоресурсів і природокористування України від 20.10.2020 року. Назва проєкту – «Екологічне, кліматичне та енергетичне право ЄС».

В рамках освітньої компоненти «Екологічне право ЄС» студенти  будуть вивчати засади європейської екологічної політики, її головних суб’єктів, джерела екологічного права ЄС, правові аспекти співпраці України і Європейського Союзу у сфері охорони навколишнього середовища, водну політику ЄС, правове регулювання поводження з відходами в ЄС, кращі європейські практики управління відходами, екологічну відповідальність в ЄС, правове регулювання оцінки впливу на навколишнє природне середовище та стратегічної екологічної оцінки.

Доцент Людмила Головко

shape

DISCLAIMER - The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Explide
Drag