Розпочинається цікавий курс для студентів «Енергетичне право ЄС»

11 лютого 2021 року доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства Головко Л.О. почала викладати курс «Енергетичне право ЄС», який розроблено відповідно до Грантової угоди 620353-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMOCHAIR між Освітнім, аудіовізуальним та культурним виконавчим агентством, що діє від імені Європейської Комісії та Національним університетом біоресурсів і природокористування України від 20.10.2020 року. Назва проєкту – «Екологічне, кліматичне та енергетичне право ЄС». 

В рамках дисципліни «Енергетичне право ЄС» студенти будуть вивчати формування енергетичного права ЄС та його місце у системі європейського права, інституційні основи енергетичної політики ЄС, правове регулювання енергетичного ринку ЄС, практику обмеження монополізації енергетичного ринку ЄС, правове регулювання окремих галузей у сфері енергетики в ЄС.Екологічна політика, політика щодо зміни клімату та енергетична політика та законодавство ЄС відіграють визначну роль у проекті європейської інтеграції. Угода про асоціацію передбачає адаптацію українського екологічного та енергетичного законодавства до законодавства ЄС та впровадження європейських моделей управління та охорони природних ресурсів. Адаптація українського законодавства до законодавства ЄС є однією з основних передумов переходу до наступних етапів інтеграції, включаючи в найближчому майбутньому отримання Україною членства в ЄС.

Доцент Людмила Головко

shape

DISCLAIMER - The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Explide
Drag