Розпочинається курс «Екологічне право ЄС»

8 лютого 2021 року доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства Головко Л.О. почала викладати курс «Екологічне право ЄС», який розроблено відповідно до Грантової угоди 620353-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMOCHAIR між Освітнім, аудіовізуальним та культурним виконавчим агентством, що діє від імені Європейської Комісії та Національним університетом біоресурсів і природокористування України від 20.10.2020 року. Назва проєкту – «Екологічне, кліматичне та енергетичне право ЄС».

В рамках дисципліни «Екологічне право ЄС» студенти будуть вивчати екологічну політику і право ЄС, засади європейської екологічної політики, її головних суб’єктів, процедури і принципи, шляхи їх реалізації в членських країнах ЄС. З метою імплементації Угоди про асоціацію між Україною і ЄС необхідним є вивчення досвіду членських країн Європейського Союзу і підготувати нове покоління юристів, економістів, державних службовців, які зможуть ефективно реалізувати екологічну політику ЄС в Україні. Екологічні проблеми є дуже складними в Україні, накопичувалися протягом багатьох років, починаючи з часів Радянського Союзу. Україна потребує кращого управління у сфері навколишнього природного середовища з метою покращення екологічної ситуації.

Доцент Людмила Головко

shape

DISCLAIMER - The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Explide
Drag