Завершено викладання дисциплін в рамках проектів Erasmus + , напрям Жан Моне “Продовольча політика і право ЄС” та “Екологічне, кліматичне та енергетичне право ЄС”

В травні-червні 2022 року було завершено формування основних ПРН в рамках ОК “Продовольча політика і право ЄС”, “Екологічне право ЄС”, “Кліматичне право ЄС” та “Енергетичне право ЄС”, що реалізуються на кафедрі міжнародного права та порівняльного правознавства в рамках проектів Erasmus + , напрям Жан Моне “Продовольча політика і право ЄС”: 620340-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE та “Екологічне, кліматичне та енергетичне право ЄС”: 620353-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-CHAIR.

В рамках ОК “Продовольча політика і право ЄС” здобувачі опанували основні етапи розвитку продовольчої політики і права ЄС, принципи продовольчого права ЄС, інституції ЄС у сфері продовольчої безпеки, законодавство ЄС у сфері продовольчої безпеки, правове регулювання органічного виробництва та використання ГМО під час виробництва харчових продуктів, правове регулювання контролю безпеки харчових продуктів, вимоги ЄС щодо розміщення на ринку продуктів харчування.

Реалізуючи ОК “Екологічне право ЄС” здобувачі дослідили політику ЄС у сфері охорони атмосферного повітря, законодавче регулювання водних відносин, політику ЄС у сфері поводження з відходами, політику ЄС у сфері збереження та охорони біологічного різноманіття, політику ЄС у сфері охорони земель, відповідальність за шкоду, нанесену навколишньому природному середовищу тощо.

При опануванні ОК “Кліматичне право ЄС” здобувачі отримали практичні знання про кліматичну політику і право Європейського Союзу; зміст Паризької угоди, кліматичне законодавство ЄС, систему торгівлі викидами в ЄС; охорону атмосферного повітря в ЄС; правове регулювання безпеки промислової діяльності відносно навколишнього природного середовища.

Під час формування ПРН з ОК “Енергетичне право ЄС” відбулося усвідомлення основних категорій з енергетичної політики і права ЄС, цілі енергетичної політики ЄС, опанування розподілу компетенцій між органами Європейського Союзу та національними урядами, компетенції органів ЄС у сфері енергетики, знання системи енергетичного права ЄС.

Доцент Людмила Головко 

shape

DISCLAIMER - The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Explide
Drag