Продовжено викладання освітньої компоненти «Кліматичне право ЄС»

10 лютого 2022 року доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства Головко Л.О. продовжила викладати освітню компоненту «Кліматичне право ЄС», яку розроблено відповідно до Грантової угоди 620353-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMOCHAIR між Освітнім, аудіовізуальним та культурним виконавчим агентством, що діє від імені Європейської Комісії та Національним університетом біоресурсів і природокористування України від 20.10.2020 року. Назва проєкту – «Екологічне, кліматичне та енергетичне право ЄС».

В рамках освітньої компоненти «Кліматичне право ЄС» студенти будуть вивчати кліматичну політику і право ЄС, кліматичне законодавство ЄС, засади європейської кліматичної політики, її головних суб’єктів, процедури і принципи, шляхи їх реалізації в членських країнах ЄС, охорону атмосферного повітря в ЄС, правове регулювання у галузі попередження зміни клімату в рамках ЄС, правове регулювання безпеки промислової діяльності відносно навколишнього природного середовища.

Доцент Людмила Головко

shape

DISCLAIMER - The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Explide
Drag