Продовжено викладання освітньої компоненти «Енергетичне право ЄС»

10 лютого 2022 року доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства Головко Л.О. продовжила викладати освітню компоненту «Енергетичне право ЄС», яку розроблено відповідно до Грантової угоди 620353-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMOCHAIR між Освітнім, аудіовізуальним та культурним виконавчим агентством, що діє від імені Європейської Комісії та Національним університетом біоресурсів і природокористування України від 20.10.2020 року. Назва проєкту – «Екологічне, кліматичне та енергетичне право ЄС».

В рамках освітньої компоненти «Енергетичне право ЄС» студенти будуть вивчати формування енергетичного права ЄС та його місце у системі європейського права, інституційні основи енергетичної політики ЄС, правове регулювання енергетичного ринку ЄС, практику обмеження монополізації енергетичного ринку ЄС, правове регулювання окремих галузей у сфері енергетики в ЄС.

Доцент Людмила Головко 

shape

DISCLAIMER - The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Explide
Drag